Lượt truy cập: 28300337
Người online: 314

Họ và tên: Vương Đình Huệ

Tên thường gọi: Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 9/3/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không