Lượt truy cập: 28524915
Người online: 595

Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Dung

Tên thường gọi: Đinh Thị Ngọc Dung

Ngày sinh: 26/11/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương , Hải Dương

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm công nghệ may và thời trang

Nghề nghiệp, chức vụ : Nhân viên Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

Nơi làm việc: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không