Lượt truy cập: 28445197
Người online: 155

Họ và tên: Trần Đình Gia

Tên thường gọi: Trần Đình Gia

Ngày sinh: 11/11/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm sinh học; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 23/6/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không