Người online: 466

Họ và tên: Hoàng Trung Dũng

Tên thường gọi: Hoàng Trung Dũng

Ngày sinh: 21/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hương Long, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ngày vào đảng: 22/10/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không