Người online: 834

Họ và tên: Hà Thọ Bình

Tên thường gọi: Hà Thọ Bình

Ngày sinh: 4/12/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Hồng huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ : Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV

Nơi làm việc: Quân khu IV

Ngày vào đảng: 14/3/1987

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không