Người online: 943

Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Thơ

Tên thường gọi: Bùi Thị Quỳnh Thơ

Ngày sinh: 28/8/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng, và chuyên ngành ngôn ngữ Anh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/9/2004

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không