Người online: 589

Họ và tên: Phạm Hùng Thắng

Tên thường gọi: Phạm Hùng Thắng

Ngày sinh: 17/5/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hà Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 7/10/2006

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không