Người online: 478

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 24/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thủy lợi; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 22/1/2000

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không