Người online: 163

Họ và tên: Nguyễn Hải Trung

Tên thường gọi: Nguyễn Hải Trung

Ngày sinh: 6/10/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đình Chu, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Thạc sĩ chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 8/10/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không