Người online: 852

Họ và tên: Nguyễn Anh Trí

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Trí

Ngày sinh: 14/9/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Cán bộ hưu trí; Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa MEDLATEC; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam; Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa MEDLATEC

Ngày vào đảng: 10/10/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không