Người online: 909

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Thịnh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Thịnh

Ngày sinh: 22/4/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công nghệ dệt kim; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 4/2/2008

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không