Người online: 9

Họ và tên: Nguyễn Quốc Duyệt

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Duyệt

Ngày sinh: 8/4/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu Binh chủng hợp thành; đào tạo cấp chiến dịch - chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/9/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không