Lượt truy cập: 28300350
Người online: 298

Họ và tên: Đinh Tiến Dũng

Tên thường gọi: Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 5/1/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không