Lượt truy cập: 15643021
Người online: 223

Họ và tên: Đặng Minh Châu

Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Ngày sinh: 27/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải , Thái Bình

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Phật giáo; Tiến sĩ chuyên ngành triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tu sĩ Phật giáo; Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không