Lượt truy cập: 28524681
Người online: 402

Họ và tên: Đặng Minh Châu

Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Ngày sinh: 27/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải , Thái Bình

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Phật giáo; Tiến sĩ chuyên ngành triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tu sĩ Phật giáo; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không