Người online: 190

Họ và tên: Dương Minh Ánh

Tên thường gọi: Dương Minh Ánh

Ngày sinh: 1/9/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thanh nhạc, quản lý xã hội; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/2008

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không