Người online: 171

Họ và tên: Nguyễn Trúc Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Trúc Anh

Ngày sinh: 28/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư-Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật đô thị, quy hoạch- kiến trúc-thiết kế phát triển đô thị; quy hoạch vùng và phát triển quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/3/2006

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không