Lượt truy cập: 28524448
Người online: 401

Họ và tên: Phạm Đức Ấn

Tên thường gọi: Phạm Đức Ấn

Ngày sinh: 1/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Long, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế, ngân hàng - tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngày vào đảng: 11/1/2000

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không