Lượt truy cập: 15387825
Người online: 226

Họ và tên: Tạ Đình Thi

Tên thường gọi: Tạ Đình Thi

Ngày sinh: 24/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quất Động, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công cộng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày vào đảng: 30/12/1998

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không