Lượt truy cập: 28359837
Người online: 174

Họ và tên: Tạ Đình Thi

Tên thường gọi: Tạ Đình Thi

Ngày sinh: 24/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quất Động, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công cộng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Bỉ

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

Ngày vào đảng: 30/12/1998

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không