Người online: 464

Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Sơn

Ngày sinh: 18/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành ngữ văn, chuyên ngành Hán Nôm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nơi làm việc: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày vào đảng: 26/12/2000

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không