Người online: 4187

Họ và tên: Trần Việt Anh

Tên thường gọi: Trần Việt Anh

Ngày sinh: 22/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc; Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch đô thị di sản và phát triển bền vững

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Thổ Nhĩ Kỳ

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày vào đảng: 23/9/2005

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không