Người online: 215

Họ và tên: Lê Nhật Thành

Tên thường gọi: Lê Nhật Thành

Ngày sinh: 7/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm, ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Ủy viên Chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Palestines

Nơi làm việc: Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/6/2002

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không