Người online: 512

Họ và tên: Trần Sỹ Thanh

Tên thường gọi: Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: UBND thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/6/1995

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không