Lượt truy cập: 28472671
Người online: 186

Họ và tên: Đỗ Đức Hồng Hà

Tên thường gọi: Đỗ Đức Hồng Hà

Ngày sinh: 30/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành: Luật Tư pháp; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Hành chính; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- I Ran

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/1993

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không