Lượt truy cập: 28299930
Người online: 274

Họ và tên: Hoàng Ngọc Định

Tên thường gọi: Hoàng Ngọc Định

Ngày sinh: 22/12/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu biên phòng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 30/12/1995

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không