Người online: 943

Họ và tên: Lý Thị Lan

Tên thường gọi: Lý Thị Lan

Ngày sinh: 12/9/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sĩ Hai, huyện Hà Quảng , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Trung Quốc; Thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hà Giang, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 31/1/2000

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không