Lượt truy cập: 28605424
Người online: 244

Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

Tên thường gọi: Đặng Quốc Khánh

Ngày sinh: 2/9/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hà Giang

Ngày vào đảng: 20/9/2002

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không