Người online: 793

Họ và tên: Tráng A Dương

Tên thường gọi: Tráng A Dương

Ngày sinh: 24/4/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế (Đã tham gia học Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh từ chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và trường Đại học Pacific Western University (Hoa Kỳ) năm 2005)

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ma Roc

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,

Ngày vào đảng: 15/10/2005

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không