Lượt truy cập: 28445079
Người online: 145

Họ và tên: Nguyễn Đại Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Đại Thắng

Ngày sinh: 22/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hưng Yên

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 7/8/2001

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không