Lượt truy cập: 15383019
Người online: 123

Họ và tên: Nguyễn Đại Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Đại Thắng

Ngày sinh: 22/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 7/8/2001

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không