Lượt truy cập: 28605334
Người online: 298

Họ và tên: Đỗ Tiến Sỹ

Tên thường gọi: Đỗ Tiến Sỹ

Ngày sinh: 2/11/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm toán học, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày vào đảng: 12/7/1993

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không