Lượt truy cập: 28380310
Người online: 208

Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Mai

Tên thường gọi: Đoàn Thị Thanh Mai

Ngày sinh: 13/11/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/11/2005

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không