Lượt truy cập: 28524426
Người online: 430

Họ và tên: Rơ Châm H′Phik

Tên thường gọi: Rơ Châm H′Phik

Ngày sinh: 15/2/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Gia-rai

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ia Phí, huyện Chư Păh , Gia Lai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Nơi làm việc: Ban Dân vận, Huyện ủy Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Ngày vào đảng: 10/7/2006

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không