Lượt truy cập: 28445303
Người online: 174

Họ và tên: Y Thanh Hà Niê Kđăm

Tên thường gọi: Y Thanh Hà Niê Kđăm

Ngày sinh: 23/12/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M`gar , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ca na da

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/10/2000

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không