Lượt truy cập: 28359581
Người online: 93

Họ và tên: Đinh Ngọc Quý

Tên thường gọi: Đinh Ngọc Quý

Ngày sinh: 20/2/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- New zealand

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/6/2004

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không