Lượt truy cập: 28605172
Người online: 310

Họ và tên: Lương Quốc Đoàn

Tên thường gọi: Lương Quốc Đoàn

Ngày sinh: 21/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nơi làm việc: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ngày vào đảng: 6/10/1994

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không