Lượt truy cập: 28499865
Người online: 271

Họ và tên: Đôn Tuấn Phong

Tên thường gọi: Đôn Tuấn Phong

Ngày sinh: 27/7/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch phát triển; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Đức; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Nghị viện Châu Âu (EP)

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/9/1996

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không