Lượt truy cập: 28418190
Người online: 117

Họ và tên: Đỗ Huy Khánh

Tên thường gọi: Đỗ Huy Khánh

Ngày sinh: 30/5/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, giáo dục chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 20/9/2005

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không