Lượt truy cập: 26351401
Người online: 180

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 7/6/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi)

Nơi làm việc: Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (sonadezi) Đồng Nai

Ngày vào đảng: 20/4/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không