Người online: 2705

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành an ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Đức

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/10/1990

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không