Lượt truy cập: 28418132
Người online: 82

Họ và tên: Lưu Văn Đức

Tên thường gọi: Lưu Văn Đức

Ngày sinh: 18/2/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Bà la môn

Quê quán: Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/1/1999

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không