Người online: 765

Họ và tên: Nguyễn Duy Minh

Tên thường gọi: Nguyễn Duy Minh

Ngày sinh: 26/7/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế phát triển; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 9/1/2009

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không