Lượt truy cập: 15653355
Người online: 309

Họ và tên: Trần Đình Chung

Tên thường gọi: Trần Đình Chung

Ngày sinh: 25/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 14/6/1991

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không