Lượt truy cập: 28524582
Người online: 316

Họ và tên: Trần Đình Chung

Tên thường gọi: Trần Đình Chung

Ngày sinh: 25/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an,

Ngày vào đảng: 14/6/1991

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không