Người online: 917

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thúy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Thúy

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Mexeco

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/2/1998

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không