Lượt truy cập: 19223821
Người online: 141

Họ và tên: Đoàn Thị Lê An

Tên thường gọi: Đoàn Thị Lê An

Ngày sinh: 26/2/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý văn hóa; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 11/4/2006

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không