Lượt truy cập: 28498997
Người online: 195

Họ và tên: Đoàn Thị Lê An

Tên thường gọi: Đoàn Thị Lê An

Ngày sinh: 26/2/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý văn hóa; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 11/4/2006

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không