Lượt truy cập: 28604999
Người online: 221

Họ và tên: Bế Minh Đức

Tên thường gọi: Bế Minh Đức

Ngày sinh: 15/2/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 24/1/1998

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không