Lượt truy cập: 28299857
Người online: 263

Họ và tên: Đàm Minh Diện

Tên thường gọi: Đàm Minh Diện

Ngày sinh: 7/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu cao cấp, chiến dịch - chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 24/5/1991

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không