Lượt truy cập: 28605176
Người online: 309

Họ và tên: Nguyễn Đình Việt

Tên thường gọi: Nguyễn Đình Việt

Ngày sinh: 9/7/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành thương mại, quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2007

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không