Lượt truy cập: 28445203
Người online: 153

Họ và tên: Đỗ Quang Thành

Tên thường gọi: Đỗ Quang Thành

Ngày sinh: 19/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/3/1986

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không