Người online: 2965

Họ và tên: Trương Thị Ngọc Ánh

Tên thường gọi: Trương Thị Ngọc Ánh

Ngày sinh: 10/10/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 3/6/1988

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không